Vítejte na stránkách společnosti "Rozvodí, spol. s r.o." Černov

  • Komentovaná prohlídka den otevřených dveří k 25. výročí založení spoečnosti
    Komentovaná prohlídka den otevřených dveří k 25. výročí založení spoečnosti

Zemědělská společnost Rozvodí, spol. s r.o. vznikla 1. 9. 1993 po ukončení zemědělské činnosti bývalého ZD Horní Cerekev.

V současné době hospodaříme na výměře cca 1400 ha zemědělské půdy, z toho je 830 ha orné půdy a 570 ha luk. Tato výměra zasahuje do 14ti katastrálních území. Nejníže položené pozemky se nacházejí v k. ú. Horní Cerekev v nadmořské výšce 580 m. n. m. Nejvýše jsou pak pozemky v k. ú. Nová Buková se 717 m n. m. Výměra celé společnosti se nachází v oblasti ANC dříve LFA.

 

Raritou našeho podniku je to, že oblastí našeho hospodaření prochází evropské rozvodí s odtokem vody do Labe a Dunaje a po této raritě nese i náš zemědělský podnik název „Rozvodí“.

Chod celého zemědělského podniku je v dnešní době zaměřen na výrobu mléka a elektrické energie. V podniku pracuje 32 zaměstnanců.

 

 najdete nás také na Facebooku